windward side

windward side
priešvėjinė pusė statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Vietovės pusė, iš kurios pučia vėjas. Priešvėjinėje pusėje nuo branduolinio sprogimo nesusidaro radioaktyviosios taršos zona (išskyrus branduolinio sprogimo rajoną), nuo cheminio ginklo panaudojimo rajono – cheminės taršos zona. atitikmenys: angl. windward side rus. наветренная сторона

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • windward side — noun the side toward the wind • Syn: ↑to windward, ↑weatherboard, ↑weather side • Hypernyms: ↑windward …   Useful english dictionary

  • Windward and leeward — Example image showing definitions of windward (upwind) and leeward (downwind). Windward is the direction upwind from the point of reference. Leeward is the direction downwind from the point of reference. The side of a ship that is towards the… …   Wikipedia

  • windward — [[t]wɪ̱ndwə(r)d[/t]] 1) ADJ: ADJ n Windward is used to describe the side of something, especially a ship, which is facing the wind. ...the windward side of the quarterdeck... Gardens on the windward side of a hill receive more rain than those on… …   English dictionary

  • windward — 1 adjective, adverb 1 towards the direction from which the wind is blowing 2 pointing towards the wind: the windward side of the boat opposite leeward 2 noun (U) the place from which the wind is blowing: We sailed to windward across Oyster Bay.… …   Longman dictionary of contemporary English

  • windward — wind|ward [ˈwındwəd US wərd] adj, adv towards the direction from which the wind is blowing ≠ ↑leeward ▪ the windward side of the boat …   Dictionary of contemporary English

  • Windward Islands cricket team — Windward Islands Coach: Ian Allen Captain …   Wikipedia

  • windward — [wind′wərd; ] naut. [ win′dərd] n. the direction or side from which the wind blows adv. in the direction from which the wind blows; toward the wind adj. 1. moving windward 2. on the side from which the wind blows: Opposed to LEEWARD to windward… …   English World dictionary

  • Windward — Wind ward, n. The point or side from which the wind blows; as, to ply to the windward; opposed to {leeward}. [1913 Webster] {To lay an anchor to the windward}, a figurative expression, signifying to adopt precautionary or anticipatory measures… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • windward — ► ADJECTIVE & ADVERB ▪ facing the wind or on the side facing the wind. Contrasted with LEEWARD(Cf. ↑leeward). ► NOUN ▪ the side from which the wind is blowing …   English terms dictionary

  • windward — referring to the side from which the wind is blowing, is spelt ward as adjective, adverb, and noun. The form windwards is no longer used …   Modern English usage

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”